„Спиро" ЕООД е българско дружество, основано 2006 г. Дейността на фирмата са в два отрасъла. Първият и основен отрасъл е свързан с дървопреработка и производство на EPAL палети, стандартни евро палети, палети тип евро, скари, 1/2 палети, 1/4 палети и палети по поръчка на клиента. Вторият е свързан с изкупуване и преработка на диворастящи гъби и плодове.

Дейността на фирмата се извършва в два пройзводствени цеха:

  • с.Осина, общ.Сатовча, обл.Благоевград, ул."Осина" 1
  • гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, Промишлена зона

Дружеството има спечелен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програм.

Иновации и конкурентноспособност "2014-2020"