дървопреработка и производство на EPAL палети

СПИРО ЕООД

ЕВРОПАЛЕТИ

дървопреработка и производство на EPAL палети

СПИРО ЕООД

ЕВРОПАЛЕТИ

дървопреработка и производство на EPAL палети

СПИРО ЕООД

ЕВРОПАЛЕТИ

дървопреработка и производство на EPAL палети

СПИРО ЕООД

ЕВРОПАЛЕТИ

Спиро ЕООД

„Спиро" ЕООД е българско дружество, основано 2006 г. Дейността на фирмата са в два отрасъла. Първият и основен отрасъл е свързан с дървопреработка и производство на EPAL палети, стандартни евро палети, палети тип евро, скари, 1/2 палети, 1/4 палети и палети по поръчка на клиента. Вторият е свързан с изкупуване и преработка на диворастящи гъби и плодове...
виж повече

Европалети

дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети
дървопреработка и производство на евро палети

Манатарки

изкупуване и преработка на диворастящи гъби
изкупуване и преработка на диворастящи гъби
изкупуване и преработка на диворастящи гъби
изкупуване и преработка на диворастящи гъби
изкупуване и преработка на диворастящи гъби
изкупуване и преработка на диворастящи гъби